Stg. Vrienden van de Schapenstreek

In 2017 is Stichting Vrienden van de Schapenstreek opgericht die als ambitie heeft zorgboerderij De Schapenstreek te ondersteunen door het werven van middelen en vrijwilligers. Hiermee kunnen wij goede dagbesteding aanbieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en psychische beperking, kunnen we onze kennis en kunde over ecologische veehouderij en natuurbeheer doorgeven aan geïnteresseerden en volgende generaties en kunnen wij natuurgebied De Weelen onderhouden.

Wil je meer weten over stichting Vrienden van de Schapenstreek? Lees dan hier Beleidsplan Vrienden Schapenstreek 2018-2020.
Heb je vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar vriendenvandeschapenstreek@gmail.com